Partneři

Od svého vzniku spolupracuje atelier KreAt s podobně zaměřenými ateliéry v zahraničí.
Pravidelné kontakty má se svými partnery CREAHM Fribourg ve Švýcarsku a CREAHM Liège v Belgii. Kromě vzájemných návštěv jsou organizovány společné workshopy a výstavy. Posledním počinem bylo dvojjazyčné vydání knihy G. Apollinaira Bestiář, kterou výtvarníci z těchto tří ateliérů společně ilustrovali.

 

CREAHM Fribourg
www.creahm.ch

 

CREAHM Liège
www.creahm.be


Liga za duševné zdravie                

Atelier KreAt navazuje přátelské i pracovní kontakty také na nedalekém Slovensku. Užší spolupráce se rozvíjí se slovenskou Ligou za duševné zdravie, mezi jejíž záběr patří i výtvarné aktivity osob s duševními poruchami. KreAt rozšířil projekt ilustrací Apollinairova Bestiáře i na tohoto slovenského partnera. V současné době se připravuje další vydání této knihy, tentokrát trojjazyčné, doplněné o slovenské znění. O této aktivitě si můžete přečíst na stránkách Ligy.


Galeria Nezabudka         

Hlavním slovenským partnerem je galerie Nezabudka, která vznikla v roce 2004 v Bratislavě právě jako součást Ligy za duševní zdraví. Podobně jako KreAt sdružuje výtvarníky, který život a tvorbu zkomplikovalo duševní onemocnění. Podrobnosti na webových stránkách Nezabudky

Elektronický katalog autorů galerie Nezabudka na webu - rok 2013

Elektronický katalog autorů galerie Nezabudka na webu - rok 2010


Duševné zdravie detí           

Třetím slovenským partnerem se stalo občanské sdružení Duševné zdravie detí. Jde o nezávislé sdružení odborníků a rodičů dětí s psychickými problémy, které vzniklo iniciativou profesionálů pracujících na Klinice dětské psychiatrie v Bratislavě. Jeho cílem je podpora preventivních a terapeutických programů pro děti s psychickými poruchami. Činnost sdružení spočívá i v arteterapeutických a ergoterapeutických aktivitách. 


Sdružení VIERAreštart         

Aktuálně posledním slovenským partnerem je nyní občanské sdružení VIERA reštart. Tato organizace ve svém širokém záběru podporuje duševně nemocné jedince a jejich rodiny. Nabízí mj. sociálně-právní ochranu, krizovou telefonní linku, terénní konzultační pobyty, partnerské sociální projekty, interaktivní worshopy, tréningy zručnosti a zvládání životních situací.


Moravská galerie v Brně      

Stálým a přirozeným partnerem atelieru KreAt je Moravská galerie v Brně. V jejích prostorách probíhají mezinárodní workshopy pořádané Kreatem a přípravy výstav. Díky podpoře takto silného domácího partnera jde mnoho věcí v životě ateliéru lépe a snadněji. 

Kino Art    Atelier KreAt sídlí v prvním poschodí budovy kina Art. V rámci další spolupráce organizuje KreAt v tomto kině večery dokumentů o art brut. Tyto projekce pro veřejnost patří mezi doprovodné akce probíhajících výtvarných workshopů.

CED Brno     Díky přátelským vztahům s Centrem experimentálního divadla (CED) dostávají umělci z KreAtu možnost vystavovat v galerii Katakomby. CED se zároveň podílí na organizování benefičních koncertů a aukcí výtvarných děl KreAtu.

Fond pomoci Siemens  Atelier KreAt získal důvěru i v korporátní sféře.
K tradičním a d
louhodobým partnerům KreAtu patří Fond pomoci Siemens.
Siemens

Nadace České spořitelny   K nejvýznamnějším partnerům, kteří podporují projekty KreAtu, patří rovněž Nadace České spořitelny. Česká spořitelna

Nadace České spořitelny  Projekty atelieru KreAt a Kunštát PRO FUTURO se těší vytrvalé podpoře statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Statutární město Brno

Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze