O ateliéru

Obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO se od svého vzniku (2009) snaží přispívat ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením, k jejich snazší integraci do společnosti, napomáhá překonávání všemožných bariér a důsledků postižení. V rámci mezinárodních projektů spolupracuje se zahraničními partnery, přebírá zkušenosti a nachází inspiraci. Nejvýznamnějším výsledkem této spolupráce bylo založení výtvarného ateliéru pro mentálně či psychicky handicapované výtvarníky z Brna a okolí. Ten byl otevřen v září 2012. Partnerské ateliéry CREAHM jsou ve švýcarském Fribourgu a v Liège v Belgii. V České Republice je ateliér pojmenovaný KREAT unikátní.

Pro odbornou práci s postiženými se KREATu podařilo nadchnout profesionální výtvarné umělce Pavlu Dvorskou a Aleše Hlávku. Ti přizvání do projektu přijali nejprve s určitým ostychem a možná i obavami, zda se dokáží zapojit do nově vznikající skupiny a zda nebudou příliš svazováni vlastními výtvarnými zásadami. Pedagogická práce s postiženými má svá specifika. Podobnou nejistotu cítili i zájemci o výtvarné aktivity, kteří se při prvních kontaktech obávali věcí neznámých, jež vybočovaly z jejich dobře známého a světa, v němž se cítí v bezpečí. Obavy ze zvládnutí nových situací měly i rodiny postižených. Společným cílem všech bylo vytvořit centrum, kde bude kontinuálně probíhat cílená výtvarná umělecká činnost a kde bude rozvíjen talent a tvůrčí schopnosti účastníků. A tak ateliér začal svou vlastní cestu hledání, při níž bylo nutné mnoho nesourodých věcí propojit, najít soulad vedoucí ke konstruktivní a zároveň obohacující spolupráci.

Bylo potřeba získat a vytvořit vhodné zázemí a materiálně technické vybavení. Promyšleně byly připravovány inspirační náměty poskytující dostatek podnětů a zároveň skýtající účastníkům dostatek tvůrčí svobody. Ještě důležitější bylo vytvoření harmonického prostředí v ateliéru, uvolněné přátelské atmosféry přinášející pohodu nutnou pro příjemné trávení volného času i pro soustředěnou tvůrčí práci.

Vedle rozvíjení a prezentace talentu mentálně a psychicky postižených výtvarníků si ateliér KREAT klade za cíl i posílení jejich identity, samostatnosti a integrace do společnosti. Po počáteční fázi se začal ateliér již zaměřovat i na pořádání výstav a publikování prací. Další snahou je nyní prodej vzniklých děl a zapojování výtvarníků z KREATu do mezinárodních akcí spolu se spřátelenými evropskými ateliéry podobného zaměření.

První rok existence ateliéru KREAT byl završen uspořádáním výtvarného workshopu za účasti švýcarského ateliéru CREAHM a belgického ateliéru La „S“ GRAND ATELIER. Týdenní akce našla své zázemí v Moravské galerii v Brně, která dlouhodobě podporuje tvůrčí aktivity handicapovaných. Náplní workshopu byla tvorba ilustrací k nově přeložené sbírce básní Guillauma Apollinaira Bestiář aneb Orfeův průvod. Výběr nejlepších prací byl prezentován na výstavě od září do listopadu 2013 v budově České spořitelny na Jánské ulici v Brně. Na slavnostní vernisáži byla veřejnosti představena nejen vzniklá díla, ale i jejich tvůrci. Mezi hudebními vstupy se četly francouzské i české ukázky z ilustrované knihy. Její vydání s bohatým výtvarným doprovodem je dalším významným a hmatatelným výsledkem kolektivní práce. Velký podíl na něm mají i pro věc zapálení pracovníci z Kunštátu PRO FUTURO Zdena Popelková a Antonín Krejčíř. Díky dvojjazyčnému vydání může kniha pomoci zviditelnit ateliéry ve všech třech zemích a být i příkladem spolupráce bez hranic.

A co přát ateliéru KREAT do budoucna? Ať se nikdy nevytratí nadšení a chuť lidí, kteří zajišťují jeho existenci. Ať jeho profesionální výtvarníci zůstávají přirozenými prostředníky, kteří účastníkům ateliérových setkání pomáhají uvádět jejich tvorbu do obecného povědomí a veřejnosti tak umožňují pochopit, že jejich výjimečná výtvarná díla stejně jako jejich životní osudy jsou nedílnou součástí našeho pestrého světa a přispívají tak k jeho jedinečnosti a rozmanitosti.

PhDr. Ludmila Horáková
Moravská galerie v Brně 

Tento text v němčině (PDF): Über das Atelier 


MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Umění pro každého - skládačka (PDF)

Leták: Atelier KreAt (PDF)

Leták: Jediná spravedlnost... (PDF)

Leták: KreAt - kontakty (PDF)


STATUT Kunštát PRO FUTURO (PDF)

VÝROČNÍ ZPRÁVY Kunštát PRO FUTURO, o.p.s.

Kunštát PRO FUTURO - výroční zpráva 2014 (PDF)

Kunštát PRO FUTURO - výroční zpráva 2015 (PDF)

Kunštát PRO FUTURO - výroční zpráva 2016 (PDF)
facebook

Aktivity atelieru KreAt na facebooku:

https://www.facebook.com/KreAt-360580154149815/?ref=aymt_homepage_panel


VIDEA Z AKTIVIT atelieru KreAt a projektu Doteky IV. Kunštátu PRO FUTURO
ke shlédnutí na YouTube 

Vybíráme:


Koncert Ivy Bittové - benefice pro založení atelieru KreAt, Kunštát 2012


Umění pro každého - spot ČT (1)


Umění pro každého - spot ČT (2)


Vernisáž ve spořitelně na Jánské ulici v Brně, září 2013


Výstava v galerii Katakomby v Brně, leden 2015


Aukce děl umělců KreAtu a benefiční koncert Kaderus Blues v Brně, leden 2015